Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – първа плоча, 31.10.2018г.