За АктЦент Консулт

„АктЦент Консулт” ЕООД е бутикова компания, предоставяща пълен набор от консултантски и посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти на територията на цялата страна. Основен акцент в работата са индивидуалния подход към всеки клиент и търсенето на ефективни методи за постигане на максимална удовлетвореност.

Портфолиото от услуги, които предоставя компанията, включва:

 • индивидуално и проектно консултиране на физически и юридически лица в сферата на недвижимите имоти;
 • посредничество при сделки с всички видове недвижими имоти - покупко-продажби и отдаване под наем, от стартирането на процеса до неговото финализиране;
 • проучване и изготвяне на анализи на пазара за недвижими имоти;
 • изготвяне на експертни пазарни оценки на недвижими имоти;
 • предварителни проверки за наличие на тежести върху недвижими имоти – ипотеки, съдебни възбрани, искови молби, запори;
 • правни консултации относно сделки с недвижими имоти;
 • подготовка и осигуряване на всички необходими документи за приключване на сделки с недвижими имоти;
 • следпродажбено обслужване на клиентите, сключили сделки с недвижими имоти;
 • управление и поддръжка на недвижими имоти;
 • строително ремонтни и довършителни дейности;
 • съдействие при необходимост от ползване на кредитни и застрахователни продукти;
 • съдействие за счетоводно обслужване и външно експертно консултиране (от финансови специалисти, юристи, архитекти, дизайнери и др. при желание на клиента);

„АктЦент Консулт” поддържа успешни партньорски отношения с други консултантски и посреднически компании, строителни предприемачи, специалисти в различни бизнес сектори. Екипът на компанията има натрупан богат опит в сферата на консултирането и посредничеството на имотния пазар.

Във всеки елемент и етап от дейността си „АктЦент Консулт” се отнася с внимание дори към най-малките детайли в процеса на обслужването. В своята цялостна дейност компанията се ръководи от принципи на коректност, сигурност и налагане на високи професионални стандарти в бизнес отношенията с клиенти и партньори.

Форма за контакти

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Адрес

  гр. София, кв. Дианабад,
  ул. Св. Пимен Зографски № 38,
  вх. Д, ет. 1, ДЦ2
  телефони:
  +359 88 6808908
  имейл: actcent@actcentbg.com
  www.actcentbg.com

  Comments

  No comment yet.

  Leave a Reply