Процеса на строителство – 11.01.2015г. – първа плоча