Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – седма плоча, 16.02.2019г.