Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – четвърта плоча, 20.12.2018г.