Процеса на строителство – кота 0 на тела А,Б,В – 01.11.2015г.