Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – кота 0 – 01.10.2018г.