Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – шеста плоча, 02.02.2019г.