Процеса на строителство – четвърта плоча на тела А, Б, В