Процеса на строителство - 07.06.2015г. - осма плоча