Процеса на строителство – заверен груб строеж – 30.06.2015г.