Процеса на строителство – осма плоча на тела А, Б и В