Процеса на строителство – 02.04.2015г. – пета плоча