Процеса на строителство – 15.05.2015 – седма плоча