Процеса на строителство – 04.02.2015г. – втора плоча