Процеса на строителство – 26.02.2015г. – трета плоча