Процеса на строителство – 23.04.2015 – шеста плоча