Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – кота 0 на тела А,Б,В – 01.11.2015г.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство - кота 0 на тела А,Б,В - 01.11.2015г.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – кота 0 на тела А,Б,В – 01.11.2015г.