Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – м.10.2015г. – фундамент тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - м.10.2015г. - фундамент тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – м.10.2015г. – фундамент тела А, Б и В