7-ми етаж, тяло Г, жилищен комплекс Диана

7-ми етаж, тяло Г, жилищен комплекс Диана

7-ми етаж, тяло Г, жилищен комплекс Диана