Първа копка на втори етап от строителството на жилищен комплекс Диана – тела А, Б и В

Първа копка на втори етап от строителството на жилищен комплекс Диана - тела А, Б и В

Първа копка на втори етап от строителството на жилищен комплекс Диана – тела А, Б и В