Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – последна плоча /кота било/, 26.03.2019г.

Жилищна сграда "Рея" - процеса на строителство - последна плоча /кота било/, 26.03.2019г.

Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – последна плоча /кота било/, 26.03.2019г.