Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – първа плоча, 31.10.2018г.

Жилищна сграда "Рея" - процеса на строителство - първа плоча, 31.10.2018г.

Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – първа плоча, 31.10.2018г.