Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – м. септември 2018

Жилищна сграда "Рея" - процеса на строителство - м. септември 2018

Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – м. септември 2018