Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – м. септември 2018