Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – кота 0 – 01.10.2018г.

Жилищна сграда "Рея" - процеса на строителство - кота 0 - 01.10.2018г.

Жилищна сграда „Рея“ – процеса на строителство – кота 0 – 01.10.2018г.