Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – втора плоча на тела А, Б, В – 15.01.2016г.

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - втора плоча на тела А, Б, В - 15.01.2016г.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – втора плоча на тела А, Б, В – 15.01.2016г.