Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – трета плоча на тела А, Б, В

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - трета плоча на тела А, Б, В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – трета плоча на тела А, Б, В