Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – пета плоча на тела А, Б, В

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - пета плоча на тела А, Б, В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – пета плоча на тела А, Б, В