Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – осма плоча на тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - осма плоча на тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – осма плоча на тела А, Б и В