Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – четвърта плоча на тела А, Б, В.

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - четвърта плоча на тела А, Б, В.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – четвърта плоча на тела А, Б, В.