Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – тела Г, Д – 22.12.2015г.

Жилищен комплекс Диана - Процеса на строителство - тела Г, Д - 22.12.2015г.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – тела Г, Д – 22.12.2015г.