Процеса на строителство – 20.03.2015г. – четвърта плоча на жилищен комплекс Диана

Процеса на строителство - 20.03.2015г. - четвърта плоча на жилищен комплекс Диана

Процеса на строителство – 20.03.2015г. – четвърта плоча на жилищен комплекс Диана