Процеса на строителство – 20.03.2015г. – четвърта плоча