Процеса на строителство – 20.01.2015г. – жилищен комплекс Диана

Процеса на строителство - 20.01.2015г. - жилищен комплекс Диана

Процеса на строителство – 20.01.2015г. – жилищен комплекс Диана