Процеса на строителство – 11.01.2015г. – първа плоча

Процеса на строителство - 11.01.2015г. - първа плоча

Процеса на строителство – 11.01.2015г. – първа плоча