Сграда за сезонно ползване – с.Лозенец

Сграда за сезонно ползване
с.Лозенец, Община Царево, Област Бургас

Разрешение за ползване:
18.07.2006 г.

Сграда за сезонно ползване – с.Лозенец

Други реализирани обекти