2 жилищни сгради – кв. Иван Вазов

2 жилищни сгради

кв.Иван Вазов, ул.Бурел № 53 и ул.Бурел 49-51

Разрешение за ползване съответно:
12.08.2003 г. и 01.03.2005 г.

2 жилищни сгради – кв. Иван Вазов

Реализирани обекти