Първа копка на втори етап от строителството на жилищен комплекс Диана – тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана – процеса на строителство – заверен груб строеж – 30.06.2015г.

Жилищен комплекс Диана – процеса на строителство – кота било – 27.06.2015

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – 15.05.2015 – седма плоча

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – 15.05.2015 – седма плоча

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – 23.04.2015 – шеста плоча

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – 02.04.2015г. – пета плоча

Процеса на строителство – 20.03.2015г. – четвърта плоча на жилищен комплекс Диана

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – 26.02.2015г. – трета плоча