Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – осма плоча на тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – седма плоча на тела А, Б и В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – пета плоча на тела А, Б, В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – четвърта плоча на тела А, Б, В.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – трета плоча на тела А, Б, В

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – втора плоча на тела А, Б, В – 15.01.2016г.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – тела Г, Д – 22.12.2015г.

Жилищен комплекс Диана – Процеса на строителство – първа плоча на тела А, Б, В – 02.12.2015г.

Процеса на строителство – м.10.2015г. – фундамент тела А, Б и В